For et par uker siden publiserte NRK Ytring kronikken “Derfor provoserer MDG”. Der lekser lektor Kirsten Elisabeth Lunde opp om MDGs “selvgode, velstående arroganse overfor mindre bemidlede folk”. I løpet av få timer var den landets mest delte, og etter et døgn er den lest av 200.000 nordmenn. Dermed fikk Lunde stille opp i Søndagsrevyen og på NRK.no i glad-saken “Overvelda over mottaking av miljø-kronikk”.

Derfor er det synd at kronikken er full av feil. Ett eksempel er ingressen, som da teksten ble publisert slo fast at MDG står bak de nye bompengesatsene i Oslo. Mandag kom dommen fra (den NRK-deleide) faktasjekktjenesten Faktisk.no: Det korrekte er er at de nye bompengesatsene i Oslo er vedtatt av fylkestinget i Akershus, der MDG har 3 av 43 representanter, bystyret i Oslo, der De Grønne utgjør 5 av 59 representanter, og så av et enstemmig Storting, der De Grønne har én av 169 stemmer. Det er altså et bredt politisk flertall som står bak bompengeøkningen.

Også andre har reagert på kronikken. Skribent og tidligere leder av Pressens faglige utvalg (PFU), Sven Egil Omdal mener NRK har hisset opp folk på feil grunnlag, og at NRK Ytring jevnlig publiserer ting som ikke holder NRKs standard. Klassekampen-journalist Jens Kihl mener NRK burde ha laget en sak der de rydder opp i faktafeilene, i stedet for “ei gladsak der 200.000 lesarar har fått gale og villeiande opplysningar servert på NRKs plattform”, før han spør seg om “det er mogleg klikk trumfar fakta”.

Kronikken ligger fremdeles tilgjengelig på NRK.no, og kritikken fra Lunde er nå plukket opp og videreformidlet av VG. Ingressen er riktignok endret, og det har kommet til en liten “red-anm.” nederst, der leseren gjøres oppmerksom på at “Det er et bredt politisk flertall bak de nye bompengesatsene. I Oslo stemte SV, Høyre, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt og MDG for økte bompenger”.

Men er det nok? 200.000 personer har fortsatt fått servert faktafeil på NRKs plattformer, uten at NRK har beklaget eller prøvd å rette opp inntrykket i nevneverdig grad. I stedet er MDG-kritikken løftet inn i flere kanaler. Men det er faktisk ikke slik at NRK ikke har ansvar for faktafeil i meningsytringer. Vær Varsom-plakatens 4.13 om at “feilaktige opplysninger skal rettes og beklages så snart som mulig”, gjelder også for kronikker.

Som en av Norges største medieaktører har NRK stor makt. NRK har makt til å påvirke folks inntrykk av organisasjoner og partier, og dermed også hvilke partier det er aktuelt for folk å stemme på ved neste valg. MDG er et parti som ønsker endringer, ikke status quo. Da må vi tåle at politikken vår debatteres. Men vi må kunne forvente at NRK bidrar til at politikken og det som skjer i Oslo med MDG i byråd presenteres på en riktig måte. I en tid der folk bombarderes med stadig mer informasjon fra ulike kilder, og tilliten til journalistikk er lav, burde medienes svar være å bli enda mer presise og nyanserte.

Utdatert

For eksempel kan mediene praktisere samtidig imøtegåelse, altså at den som kritiseres får mulighet til å rette opp feil før kronikken publiseres. Det vil heve kvaliteten på debattstoffet, og begrense massespredning av villedende opplysninger. Måten redaksjonene i dag behandler debattstoff på, er utdatert. Vi lever ikke lenger i en tid der folk abonnerer på papiravis og mediene kan sørge for like stor spalteplass for kronikk og tilsvar. Når kronikken først er publisert, spres den kjapt gjennom sosiale medier. Tannkremen er ute av tuben, og det er vanskelig å få presset den tilbake, eller rette opp inntrykket som allerede er skapt.

På sitt beste bidrar debattflater som NRK Ytring til at ulike politiske synspunkter får bryne seg mot hverandre, basert på fakta, gjennomtenkte innlegg og en saklig tone. På sitt verste er de ikke bedre enn et hvilket som helst kommentarfelt på Facebook, der de forbanna emojisene dominerer, og leseren sitter igjen mindre opplyst og mer rasende enn før. I denne saken bommet NRK med sin ukritiske videreformidling av bompenge-kritikken.

Derfor provoserer dere, NRK.

Rasmus Hansson er nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

  • Kristian Aagaard

    Savner virkelig at NRK går i rette de rape gale raljeringene til Rektoren i denne saken!

  • Jan Torleif Seneca

    Her skal åpenbart DMG skyves foran et upopulær vedtak. Det er ikke akkurat så at NRK selv tror, at DMG har et eneste flertall, i noen som helst arena. Dette minner om dritpakke.