Innlegget er først publisert på Verdidebatt. Det er gjengitt med forfatters tillatelse. 

Det er mange som ikke har forstått forskjellen på det å bære religiøse symboler når du er nyhetsoppleser på tv og det bære religiøse symboler i subjektivt vinklede programmer. Men det er oppsiktvekkende at ikke kulturministeren, som også er generalforsamling i NRK, klarer å holde orden i sysakene.

Vårt Lands lederartikkel mandag 21. august oppsummerer på en utmerket måte forskjellen på saken hvor NRKs programleder Siv Kristin Sællmann ikke fikk lov til å bære kors i en nyhetssending og den kommende valgprogramserien «Faten tar valget», hvor programleder Faten Mahdi al-Hussaini vil stille med hijba.

Vårt Land sammenfatter slik:

«I visse roller er nøytralitet et ideal og en nødvendighet. I andre roller er subjektivitet både greit og ønskelig. Så lenge NRK praktiserer disse retningslinjene konsekvent og på en måte som folk forstår, er det ingen grunn til å beskylde kanalen for diskriminering».

Sællmann-saken handlet om at journalister og nyhetsopplesere må fremstå som mest mulig objektive og ikke fremme bestemte politiske eller religiøse syn. NRKs avgjørelse om at Siv Kristin Sællmann ikke kunne bære kors som nyhetsoppleser er helt i tråd med prinsippene for integritet og troverdighet slik disse er trukket opp i kapittel 2 i Vær Varsom-plakaten.

I programmet «Faten tar valget» er hele poenget at det skal være subjektivt. Det er personen Faten programmet handler om. Som nyhetsoppleser skal det derimot handle om alt annet enn nyhetsoppleseren. Dette har NRK gjort godt rede for. Og selv om det fører til massive reaksjoner (det gjør jo gjerne enhver nyhetssak om hijab), så forstår de fleste velorienterte mennesker denne distinksjonen. Tilsynelatende med unntak av kulturministeren. «Slik jeg tolker det har NRK i dag falt på en annen avgjørelse enn de gjorde i 2013», sier Helleland til Vårt Land, og fortsetter med at «Det vil være grunn til å tro at man nå har rom for andre religiøse symboler og det er positivt».

Hvor tar kulturministeren dette fra? Hvordan klarer hun å «tolke» dette på denne måten?

NRKs avgjørelse i kors-saken ville etter alle solemerker vært akkurat den samme i dag. Og Faten Mahdi al-Hussaini ville aldri fått lov til å bære hijab på tv dersom rollen hennes var å være nyhetsoppleser på NRK. Hva er nytt? Jo at en muslimsk programleder, i en programserie hvor nettopp hun som person er det bærende elementet, får bære hijab. Men religiøse symboler har vel aldri vært tabu i NRK?  Eller har ikke Helleland fått med seg søndagsgudstjenesten. Der florerer det med religiøse symboler, og presten går med prestekrage.