Marte Vike Arnesen sparker i gang en viktig debatt når hun tar opp kjønnsfordelingen på fotofestivaler.

Hun har rett i at også vi i Trondheim dokumentarfestival (TRD) har en overvekt av menn i fotodelen av vårt program, men jeg kjenner ikke igjen tallene hun presenterer for vår festival. Arnesen skriver at ni av 37 bidragsytere innen fotografi på TRD siden 2013 er kvinner. Dette stemmer ikke. Siden 2013 har 19 kvinner holdt foredrag eller stilt ut på fotodelen av vårt program. 37 foredrag/utstillinger er holdt av menn og vi har hatt en debatt med kun menn. Vi er ikke fornøyd med denne skjevfordelingen, men den er mindre enn hun gir inntrykk av.

Når det gjelder fjorårets program var det som sagt en overvekt av kvinnelige dokumentarskapere på festivalen totalt. Vi er ikke en ren fotofestival, men presenterer også dokumentarskapere innen radio, film, teater og sakprosa. På fotodelen i 2016 var det to foredrag og en debatt bestående kun av menn, samt to foredrag og en en utstilling av kun kvinner. Når man ser på kjønnsbalansen på en festival blir det for enkelt bare å telle hoder. Det er forskjell på å bli presentert med en hel utstilling og å delta som en av flere i en debatt. I fjor avsluttet festivalen lørdagskvelden med Hannah Modigh, Krister Moltzen, Nancy Borowick, Anne Gjelsvik og Åsne Seierstad som hadde egne foredrag.  

På fotodelen av årets festival er det fire foredrag og to utstillinger med kvinner, og 10 foredrag og to utstillinger med menn. Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med.

Mvh

Kim Nygård
Trondheim Dokumentarfestival