I siste møte i Pressens Faglige Utvalg, behandlet utvalget en klage fra Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund mot LO-Aktuelt. LO-Aktuelt ble innklaget til PFU 30. august, en drøy uke før valget.

I klagen skriver Heggelund: «Over lengre tid har LO-Aktuelt publisert anklager og beskyldninger om regjeringspartienes politikk. Dette har skjedd uten at vi er blitt kontaktet for å redegjøre for vårt ståsted. Det skiller seg fra den praksis vi opplever at andre medier jobber etter. Normalt vil meningsmotstanderes vurderinger av vår politikk føre til at vi blir kontaktet for å presentere vårt syn.»

Dette er ikke riktig, og PFU avviste Heggelunds klage. Utvalget mente at LO-Aktuelt ikke har brutt Vær Varsom-plakaten.

Seriøsiteten i Heggelunds klage illustreres ved at en av de artiklene som Høyre-mannen klaget på, var en NTB-sak som var gjengitt i flere andre aviser, uten at Heggelund fant det nødvendig å klage inn andre medier.

NRK gikk rett på Høyres valgkamptaktikk, publiserte saken og refererte Høyre slik: «Høyre mener fagbladet LO-Aktuelt utsetter partiet for grove etiske overtramp (min utheving). Nå klager de bladet inn til pressens etikkutvalg.»

Her feilsiterer NRK. Hverken i Heggelunds klage eller i intervjuet brukes «grove etiske overtramp».

NRK gjengir også et annet utsagn: «Høyre: – Nektes tilsvar på angrep i LO Aktuelt».

Også her tar NRK og dikter opp faktum. Heggelund hevder ikke engang selv, hverken i intervjuet eller i klagen, at han har blitt nektet. Høyre har aldri blitt nektet og de har heller ikke henvendt seg for å kommentere sakene.

Dette er ikke første gang Høyre går til angrep på LO-bladene i valgkampen. Også i 2013 opptrådde NRK som Høyres mikrofonstativ i angrep på oss i fagbladene til LO. Da klarte Dagsrevyen å framstille det som om Torbjørn Røe Isaksen var kneblet i medlemsbladet til Fellesforbundet til tross for at han var sitert tre ganger i bladet.

Det ble også framstilt som det var spesielt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke fikk annonsere. I 2013 var det ingen partier som fikk inn annonser. Da Arbeiderpartiet og Rødt henvendte seg til bladet fikk også de nei. Men for NRK var nyheten høyresidas avslag.

Dagsrevyens reporter fikk til og med seg daværende leder i Presseforbundet til å framstå som om hun kritiserte bladet. Spørsmålet hun svarte på, var ikke med i reportasjen.

Det har med andre ord vist seg å være en del av Høyres valgkampstrategi å angripe fagbladene i LO. Partiet ønsker å svekke vår troverdighet. Det er viktig fordi vi er et stort journalistisk miljø som driver kritisk journalistikk mot høyresidas angrep på vanlige folks arbeidsvilkår. Det har vist seg at NRK lar seg bruke av Høyres valgkampstrateger.

Vi i fagbladene i LO er svært opptatt av å holde en høy presseetisk standard. Det er bare ved å oppfylle disse standardene at vi oppnår troverdighet, overfor våre lesere og allmennheten. Dette er de samme standardene som øvrig norsk presse bør følge.

Det er ikke noe tvil om vårt politiske ståsted. Det er nedfelt i formålsparagrafene våre. De følger vi og det er vårt politiske ståsted som Høyre ikke liker.

Når Høyre som et ledd i valgkampen angriper oss, er det også lov for NRKs journalister å være kritiske mot Høyres motiver. NRK trenger ikke å framstå som megafoner for høyresida og tråkke kollegers etiske standarder ned i søla.

 

  • Geir Ødegård

    «I 2013 var det ingen partier som fikk inn annonser. Da Arbeiderpartiet
    og Rødt henvendte seg til bladet fikk også de nei. Men for NRK var
    nyheten høyresidas avslag.»

    Ap trenger da strengt tatt ikke å annonsere med tanke på at Lo og Ap er to sider av samme sak.