Innlegget er først publisert i nettavisen

Det var nettstedet Medier24 som i går kunne fortelle at NRK støvsuger markedet for mediefolk og lokker dem til seg med millionlønn – i sterk konkurranse med mediebedrifter som har vært gjennom dramatiske kutt.

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier det med galgenhumor slik:

– Om alt annet går dårlig, så kan vi i hvert fall tjene penger på å drive rekrutteringsbyrå for NRK.

Også sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet og nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 er bekymret over at stadig flere nøkkelpersoner blir lokket over til godt betalte jobber hos konkurrenten.

– Jeg er overrasket over lønnsnivået jeg nå ser på Marienlyst, sier Solbrække.

Tradisjonelt er det de kommersielle mediehusene som har vært lønnsledende i Norge, mens NRK har vært den «trygge», offentlige arbeidsgiveren. Men situasjonen i mediebransjen er på mange måter paradoksal:

De private mediehusene sliter big time på grunn av fallende annonseinntekter, og har vært gjennom store kutt. Årsaken er delvis at internasjonale konkurrenter som Facebook og Google tar stadig større markedsandeler, samtidig som de betaler omtrent null i skatt.

I denne situasjonen er altså NRKs inntekter jevnt økende, slik at NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen i ro og fred kan bygge opp en organisasjon som tar over mer og mer av norsk medieoffentlighet.

Vi ser dette tydelig om vi går for eksempel fem år tilbake:

I 2011 hadde NRK lisensinntekter på 4,7 milliarder kroner. I 2016 var de kommet opp i 5,5 milliarder – en økning på 17 prosent.

Til sammenlikning hadde VG, den største tabloidavisen i Norge, samme år inntekter på 1,9 milliarder. I 2016 var inntektene sunket til 1,7 milliarder – en nedgang på 11 prosent.

Enda verre er situasjonen om vi ser utenfor Oslo, for eksempel til Bergens Tidende, som i 2011 omsatte for 950 millioner kroner. I 2016 var inntektene nesten halvert til 520 millioner – en nedgang på hele 45 prosent.

NRKs lisensinntekter sammenliknet med inntektene til eksempelvis VG og BT. Kilde: årsrapportene

En annen tydelig indikator er antall journalister:

I 2012 hadde Norsk Journalistlag 9.400 medlemmer. Av disse arbeidet 1.750 i NRK. I dag, fem år senere, er det totale tallet på NJ-medlemmer dramatisk redusert til 8.200. Mens antall NRK-journalister er noenlunde stabilt på 1700.

NRKs andel er i dag oppe på hele 21 prosent. Det betyr at hver femte journalist i Norge har NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen som øverste sjef.

Nå er det i seg selv ikke negativt at vi har mange NRK-journalister i kongeriket. Det er heller ikke slik at det bare er lønna som lokker. NRK har vært gjennom en omfattende effektivisering de siste årene, i form av produktivitetsøkning og profesjonalisering, noe som gir attraktive redaksjonsmiljøer.

Det er heller ikke slik at et stort og livskraftig NRK automatisk gir svakere konkurrenter.

Men nå er det tegn som tyder på at konkurransevridningen kan bli uheldig. Det betyr ikke nødvendigvis at NRKs inntekter bør strupes. Men at det haster å gå videre med rapporten som Mediemangfoldsutvalget la fram i vår.

Erik Stephansen er nyhetsredaktør i Nettavisen