Mediemangfold er viktig for NRK. Det er derfor NRK inviterer VG og andre medier til å bli med på våre store valgsendinger. Vi setter pris på at temaene NRK fokuserer på i våre debatter blir gjenstand for journalistikk i andre medier. Slik bygger vi hverandre sterke – og slik er vi også med på å øke interesse og forståelse for demokratiske prosesser. 

Kreativ statistikklesing
Derfor er det leit at VGs ansvarlige redaktør prøver å slå politisk mynt på den åpenhet vi viser i evalueringen av NRKs valgdekning. I et oppslag i Journalisten torsdag påstår Gard Steiro at NRK kopierer VG i valgdekning. Steiro leser i beste fall statistikk svært kreativt. 

LES OGSÅ: Gard Steiro i VG er smigret over at NRK kopierer VG

NRKs valgdekning i 2017 har imponerende tall: Hele ni av ti nordmenn brukte NRKs tilbud under valgkampen. Åtte av ti mener NRK er upartiske og upåvirkede – opp hele fire prosentpoeng fra året før, ifølge våre profilmålinger gjort av Norstat.  

Evalueringen av NRKs valgdekning, som er foretatt av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB på oppdrag fra NRK, viser en rekke svært positive funn. Den viser også – ikke uventet – at NRK.no og VG.no stort sett dekket de samme temaene under årets valgkamp. Det kan neppe sies å være spesielt oppsiktsvekkende. Steiro bør også bite seg merke i at UiB-rapporten viser til relativt grove innholdskategorier – som «helse», «økonomi» og «kultur».  

Trenger alternativ
Dynamikken i enhver valgkamp er at noen temaer blir viktigere og preger valgkampdekningen i større grad enn andre. Men det betyr ikke at vinklingene er like. Dersom bare ett medium har monopol på å dekke et stoffområde, vil det virke negativt på den offentlige debatten. VG angriper for eksempel skattespørsmålet på sin måte, da er det viktig at NRK og andre medier gjør det ut fra egne premisser. Det er slik mediemangfold oppstår. Redaksjoner kan lett bli snevre i sin tilnærming til et stoffområde og offentligheten trenger alternativ.  

LES OGSÅ: NRK og VGs valgkampdekning nærmest identisk på nett

NRK mer balansert
UiBs valgundersøkelse fastslår at NRKs vinkling av saker er langt mer balansert enn VG. 56,9 prosent av sakene på nrk.no er balanserte – bare 12,9 prosent er i kategorien «ubalansert». 

UiBs gjennomgang av NRK.nos saker baserer seg på hva som er på forsiden, men NRK har også en langt bredere dekning. Våre mange og svært diversifiserte valgprogrammer, ble alle lagt ut digitalt. Våre satsinger i P3 Ung, NRK Super eller våre distriktskontorer, er ikke med i tellingen. 

Forsiden viser til enhver tid det brede bildet – hovedsakene i nyhetsbildet. Men i alle underkategoriene henvender NRK seg til ulikt publikum – et publikum som ofte kan være vanskelig å nå gjennom tradisjonelle kanaler. 92 prosent av landets 18-29 åringer benyttet NRKs tilbud i valgkampen. De har ikke benyttet de samme nettsidene eller programmene som de 93 prosentene av befolkningen over 60 år som brukte NRK. 

Mangfoldig tilbud
Vårt tilbud er mangfoldig og rettet mot hele den norske befolkningen. Det er noe vi er stolte av. Så mener vi at VG også har dekket valgkampen på en god måte. Noe vi setter pris på. Medias innsats valgkampen er viktig – og her bør vi se hverandres ulike roller – til glede for alle som deltar i den store demokratiske prosessen. 

I stedet for billig retorikk rettet mot NRK bør Steiro heller være stolt over den oppgaven norske medier gjør for den demokratiske prosessen ved at vi begge har hatt gode saker om viktige tema som skole, miljø, innvandring og forsvar. 

  • Kjartan Andersen

    Kreativ statistikklesing? Hva med kreativ lesing som du nå bedriver. Stråmenn kalles slik argumentasjon og bør ha vært tema på journalisthøyskolen… En forutsetning for en kommentar mot en påstand er at påstanden har kommet.