Om Mediedebatt

* Synes du mediene har politisk slagside?

* Skader journalistikken integreringen?

* Får elitenes dagsorden for stor plass på bekostning av ungdom og lavtlønnede?

Mediedebatt er nettstedet for deg som vil følge med på og bidra til den offentlige diskusjonen om hvordan norske medier fyller sin rolle og gjennomfører sine ulike oppgaver. Det er startet av fagbladet Journalisten for å gi plass til flere stemmer og synspunkter.

Vi fikk støtte av stiftelsen Fritt Ord til å skape en arena der mange flere stemmer skal komme til orde og fortelle hva de liker og misliker i mediedekningen. Mediedebatt skal også gi deg en oversikt over viktige debatter som foregår andre steder ved at vi omtaler og lenker til dem.

Mange av kommentarartiklene blir også vist fram på forsida av Journalisten.no, men den fulle oversikten får du på det nye nettstedet.

Hvis du har spørsmål, kan du også sende dem til journalisten@journalisten.no

Velkommen!