Hva er det mest påfallende ved alt bråket om SSB og «innvandringsregnskapets far,» Erling Holmøy? At det først er nå media interesserer seg for arbeidet hans.

Hvilket vil si at i en periode der Norge har hatt noe av den høyeste innvandringen i Europa (pr. innbygger), har pressen skrevet minimalt om de økonomiske kostnadene ved utviklingen. Norske journalister har ikke sett det som sin oppgave å informere befolkningen om en svært viktig og langsiktig konsekvens av en stor samfunnsendring. Som til syvende og sist politikerne bærer ansvar for. Og politikere har heller ikke fått noe bedre beslutninggrunnlag ved å lese de store avisene.

Vi har hatt en bred og tidvis opphetet innvandringsdebatt om alt fra hijab til nikab. Men det økonomiske tallgrunnlaget har vi sett lite til. Selv om det har vært tilgjengelig. Det vi har sett, er grunnløse avisoppslag om at innvandring er lønnsomt. Dette kan bare skyldes to ting:

 • Norske journalister mangler samfunnsøkonomisk kompetanse og interesse.
 • Norske journalister er gjennomgående innvandringsliberale, stemmer ikke FrP, og vil ikke ha meninger som kan sette dem i bås med Frp, eller folk som stemmer FrP.

I innvandingsspørsmålet har de følgelig mye til felles med SSB-sjef Christine Meyer, som trolig må gå. Hadde det vært en ansvarlig toppsjef for samtlige norske media, burde vedkommende også fått avskjed for å styre unna ubehagelig innvandringstall.

Erling Holmøy og Birger Strøm leverte rapporten «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring» i 2012. På det tidspunkt hadde kun ett medium vært opptatt av kostnader ved innvandring. Du vet hvilket. Human Rights Service gjorde sitt eget forsøk på regnestykke allerede i 2009. Ingen medier skrev om SSB-rapporten, selv om den sa noe viktig om Norges framtid. I den grad den ble registert, var vel tittelen for usexy.

Men i mars 2013 kunne den flerkultrelle avisen Utrop fortelle at: «Norge tjener milliarder på innvandrere». «En ny rapport knuser myten om at innvandrere er en belastning for den norske velferdsstaten.» Rapporten var bestilt av avisen selv, og gjort av NyAnalyse, et en-mannsbyrå drevet av økonomen Terje Strøm. Analysen var et faglig makkverk, et festregnskap uten hensyn til dagen derpå. Men det oppdaget ingen journalister eller politikere. Det var for opptatt med å være begeistret. Nyheten ble spredt av NRK og NTB. Klassekampen lagde forside. Trine Skei Grande (V) gikk opp på Stortingets talerstol for å forkynne det glade budskap: På grunn av innvandringen har vi mellom 27 og 28 milliarder mer å rutte med årlig!

Men i Finansavisen var man skeptisk og begynte å regne videre på SSB-rapporten. 13. april kunne de presentere et litt dystrere regnestykke – godkjent av Holmøy: Hver eneste ikke-vestlig innvandrer koster 4,1 millioner. (Mer presist: Med hver ikke-vestlig innvandrer påtar den norske stat seg en framtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner, i 2012-kroner). Det var de totale skatteinntekter minus de totale offentlige utgifter.

Oppslaget var oppsiktvekkende – og i sin helhet kun tilgjengelig papir. Finansvisen ble nærmest utsolgt i Oslo denne dagen. Rights.no publisert en sak med PDF-er av artikkelen, og fikk enorm repons. Nesten ingen andre medier var interessert. Hege Storhaug skrev en kronikk i Aftenposten med tittelen: «Hvorfor forteller ikke mediene hva en ikke-vestlig innvandrer koster?» Det kom aldri noe svar. Men vi vet vel svaret. Det er det samme som SSB-sjefen sier: Vi bør være veldlig varsomme med å formidle fakta som kan stigmatisere grupper.

Storhaugs kronikk ble delt av 14.000 på Facebook, men i den grad de store avisene fulgte opp saken, var det for å slippe til andre økonomer som på tynt grunnlag betvilte Holmøys tall. Blant annet Meyers ektefelle Victor Norman, siviløkonom og professor ved NHH. Han hadde ikke regnet på noe som helst, men mente Norge var et stort land med plass til flere. Og senere ønsket han 100.000 flyktninger velkommen til Norge.

Det har vært unntak fra tendensen, som Nettavisen – og NRKs Anders Magnus. I oktober i 2015, da et nesten samtstemt presskorps drev ren kampanjejournalistikk for flyktningene, gav han oss denne kalddusjen: «Flyktningene kan koste 750 milliarder kroner.» Og han intervjuet Holmøy, som sa:

«– Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre folk på at snillhet koster. På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i oljefondet er ikke nok.»

Men først og fremst har Holmøys regnestykker blitt formidlet og popularisert av Finansavisen, ved Kjell Erik Eilertsen og Ole Asbjørn Næss. Tilsammen har de skrevet omlag 120 sider relatert til innvandring. Mange av artiklene har ikke vært tilgjengelige på nett. Og finnes ikke engang på Atekst. Det er egentlig utrolig. For få en oversiktlig, tilgjengelig og poengtert presentasjon av hva innvandringen til Norge koster, ifølge statens statistikkbyrå, måtte du abonnere på en nisjeavis for næringslivet. Arrester meg om jeg tar feil, men jeg tror ikke at verken Aftenposten, Dagbladet eller VG noen gang har publisert en selvstendig artikkel om innvandringkostnader.

I september lekket Holmøy noen nye oppsiktsvekkende tall fra sin ennå ikke-publiserte rapport: Norge vil, med realistisk innvandring, ha en befolkning på 8,5 millioner i 2100. Uten inn- og utvandring ville den vært på 4,3 millioner. Innvandringen vil medføre at hver enkelt nordmann må betale 10.000 kroner mer i skatt pr. år fra 2025. 40.000 på en familie på fire. Nyheten ble en sak i morgennyhetene på NRK. Dagsrevyen hadde viktigere saker å ta seg av: Jordskjelv i Mexico. Barn hadde blitt lurt til å kle av seg på nettet. Erna & co gjorde seg klare til partilederdebatt i Bergen.

Og nå, da etter SSB-bråket? At som har stått i pressen de siste ukene, har gått på konfliktene og personene, ikke hva Holmøys forskning viser. I den grad man faktisk ser nærmere på sider ved hans forskning, er det for å så skepsis. Et kroneksempel er dagens oppslag i Morgenbladet: «Erling Holmøys omstridte innvandringsregnskap tar utgangspunkt i et Norge der grensen stenges.» Det handler om at Holmøy i sitt regnskap setter opp et «nullalternativ», der det hypotetisk ikke er noen innvandring. Dette «forutsetter en radikal endring av politikk», fastslår avisens økonomijournalist Maria Berg Reinertsen. Og skriver så to tette papirsider om de negative konsekvensene av et fallende folketall. Hele Norge vil bli som en «fraflyttingskommune».

Men hele premisset er falsk – og fullstendig oppskonsturert. Nullalternativet er bare et analystisk verktøy, et sammenligningsgrunnlag. Ingen har foreslått å stenge grensene, alle ønsker reprodusjon av befolkningen. Spørsmålet er bare hvor høy og hva slags innvandrings vi skal ha. For den innvandringen vi har mest av nå – og som bare vil øke, ifølge SSB – kommer fra fattige land i Asia og Afrika. Det er en innvandring som i følge alle seriøse regnestykker vil belaste velferdsstaten.

Er dette ubehagelig for journalister å skrive? Og hvor vanskelig er det å formidle den enkle årsaken til sine lesere? Ikke-vestlige innvandrere med lav utdanning og dårlige språkunnskaper er kostbare fordi det tar mange år å få dem i arbeid – hvis de kommer i arbeid, noe bare halvparten gjør (i snitt). Og når de arbeider, arbeider de mindre tid, og i relativt dårlige betalte jobber, noe som gjør at de betaler mindre inn i skatt. Samtidig som de tar ut mer i trygd og andre bidrag. Slik har det vært lenge, og intet tyder på en endring på sikt. Vi må gjerne ville hjelpe flyktninger, og det finnes mange grunner til det. Men da må vi også vite hva de koster å hjelpe dem her hjeme – ikke minst fordi vi kunne ha hjulpet dem på mye mer kostnadeffetive måter, og dermed nådd mange flere. Hvorfor er det nesten ikke mulig å lese artikler i norsk presse, der dette kommer tydelig fram?

Kjetil Rolness er sosiolog og samfunnsdebattant.

 • Tone Kroll

  Takk til Rolness for at du har en personlighet som tør å stå opp mot det politisk korrekte, har menigers mot, har integritet, analytisk evne og kapasitet til å forstå konsekvenser av politiske handlinger. Vi trenger flere av din kaliber og flere med ‘baller’. Det er en mangelvare 🙂

  • Inger Barth

   Mange som støtter det.

 • André Aronsen

  Tror heller jeg vil takke Rolness for at han tør stå opp mot det faktisk korrekte, Tone, og det uansett om det baller på seg. Når det gjelder å koke suppe på en spiker, er Kjetil en mesterkokk. I artikkelen over er det et hovedpremiss at norske medier har tiet ned Holmøys innvandringsregnskap, noe som blir å snu verden på hodet. Innvandringsregnskapet har fått større oppmerksomhet siden det ble lagt fram i 2013, enn noen annen statistisk eller samfunnsvitenskapelig analyse. Det er først i det siste at de metodologiske problemene med regnskapet har blitt belyst, og når disse problemene ved Holmøys metode trekkes fram av hans fagfeller, så går Rolness til frontalangrep på media. En ny dag med konspirasjoner og rabalder i innvandringsskepsisens tjeneste.

  • Ina Kristi

   Hva slags mann er du, Andre Aronsen? Skal vi ta inn alle de menneskene som er mer eller mindre arbeidsskye, med lav eller ingen utdannelse og som aldri vil klare seg uten støtte i et høykostland? Det er overhodet ikke bærekraftig. Det er heller en dårlig løsning at skattene skal økes for at vi skal forsørge en mengde mennesker som er et resultat av overproduksjon av barn på det afrikanske kontinentet. Dette må faktisk de afrikanske landene ta grep om selv. Disse menneskene har en så annerledes kultur enn oss at det kolliderer gang på gang. De klarer sjelden å tilpasse seg og de er lite villig til å tilegne seg språket. Jeg kunne fortsatt i det uenderlige, men dette får være nok i denne omgang. Kjetil Rolness tør der PK-pressen tier. Derfor er et innvandrerregnskap på sin plass. Hjelpe flyktninger skal vi, men hjelpe dem til et liv i Norge, skal vi ikke.

   • André Aronsen

    En vanlig faktaorientert mann, Ina kristi. Brochmannutvalget ble satt ned under de rødrgrønne i 2009. Dette utvalget bestilte innvandringsregnskapet, som ble utført av Holmøy, og levert i 2012, fremdeles under de rødgrønne. At det finnes noen sammensvergelse fra venstresida i politikken mot å få tall om innvandring, er en myte. Nå er det metodene til Holmøy som blir diskutert, og det er verken venstresida i politikken, eller media sin skyld, det finnes reelle komplekse problemstillinger knyttet til å regne langt inn i framtida. Sjekk Doremus Schafer sin gjennomgang over her. Han peker på endel ting som Rolness missforstår, og mange andre med han.

    • André Aronsen

     Og, hvis du synes dette blir abstrakt, Ina Kristi. Tenk at du lever rundt 1929, og skal lage regnskapet til 2017. Perspektivet er såpass.

  • Bonde63

   Syns du… hva med kilder og fakta?

  • Dagfinn Reiersøl

   Eksempler?

 • Ketel Bjørn

  Veldig bra. Mediene er rett og slett ikkje til å lita på i avgjerande spørsmål.

 • Egil Borse-Svensen

  Flott opplegg, og kom gjerne på et møte i PF og foredra, jeg er i TSF og kan invitere deg. du finner meg på FB. Men jeg leste et sted at bruker du samme regnestykket på deg og meg går også vi med underskudd som etniske nordmenn. Så selve grunnlaget for å bruke slike regnestykker er vanskelig og heller tvilsomt.Eller så er vi faktisk konkurs alle mann.

 • Jon_Brenden

  Ketil Rolness, du er bare helt fantastisk god til å skrive. Det er saklig, det er lettlest og det er ikke en kjeft som på noe vis kan ta deg for slepphendt omgang med fakta. Dette kan du mye om.

  Og den berømmelige snøballen? Det ser ut som den endelig begynner å rulle. Folk har begynt å skjønne at innvandring er svindyrt og at noen må betale. Videre har de skjønt at noen i denne sammenhengen faktisk er de aller fleste; også de som allerede har det litt trangt fra før. Dette blir så dyrt at det dessverre ikke finnes nok rike som kan betale. Da må de som ikke er rike dekke inn det resterende.

 • Henning Simonsen

  Jeg foreslår omplassering av Meyer til økonomiavdelingen. Forutsetter det er grunn nr 2 som gjør at journalistene ikke har grepet fatt i dette før. Blir det pk nå?

 • Kjell Ove Kleivenes

  Svar på avslutningsspøsmålet: Fordi dette er et FrP-forslag, framsatt av Sylvi Listhaug.

 • http://doremusnor.wordpress.com/ Doremus Schafer

  Jeg vet ikke, jeg…, Rolness’ klaging over norske mediers mangelfull
  dekning av innvandringskostnader, blir liksom litt undergravet nårhan ikke selv skjønner hva dette berømmelige «4,1 millioner 2012-kroner»-tallet egentlig betyr… (klikk her for hele gjennomgangen)

  • Jon_Brenden

   Har du en kommentar til at forutsetningen om at innvandreres etterkommere opprinnelig ble estimert til å nærme seg kostnadene og yrkesdeltakelsen til etniske nordmenn i HS12? Følgelig vil da majoriteten av livsløpskostnader ligge på innvandreren selv og ikke hans etterkommere.

   Så viser det seg i virkelighetens verden at etterkommerne slett ikke oppnår samme yrkesdeltakelse som forutsatt, Jfr Brockmann-utvalgets bekymringer. Uten det forutsatte bidrag, yrkesdeltakelse, integreringsgrad og utdannelsesnivå osv for R3-gruppen blir jo utvalgets skrekkscenario en realitet. Da blir også det opprinnelige kostnadsoverslaget å regne som en pølse i slaktetiden.

   Hvor mye mer skatt er du villig til å betale? Hvilke velferdsgoder er du villig til å ofre? Hvor stor grad av trygghet synes du er et akseptabelt minimum for samfunnet?

   Til sammenligning:
   Malmö får ca 5 milliarder i direkte ekstra overføringer fra den svenske staten og ytterligere ca 2 milliarder fra regionen (Skåne). Dette var i fjor. I år er ikke dette nok og neste år er det langt fra nok. Hva hvis Botkyrka, Södertälje og resten av Sverige kommer i samme situasjon? Kan den samme utviklingen gjøre seg gjeldene i Norge?

   • http://doremusnor.wordpress.com/ Doremus Schafer

    Det er helt gyldig å argumentere for at premissene er overdrevent optimistiske og at tallene dermed blir for lave. Men det du skriver her:

    Følgelig vil da majoriteten av livsløpskostnader ligge på innvandreren selv og ikke hans etterkommere.

    er det ikke dekning for, iht. hva jeg har fått opplyst fra Holmøy:

    Nøyaktig hva som er de faktiske livsløpskostnadene for én innvandrer – uten å ta hensyn til etterkommere – er et spørsmål SSB fortsatt jobber med å finne et fasitsvar på. Men en forenklet utregning (tabell 1 her) viser at en 25-årig ikke-vestlig innvandrer antas å koste (gjennomsnittlig) 1,3 millioner kroner frem til sin død.

    SSB presiserer at dette er bare et tilnærmet resultat, og at det er visse
    utgiftsposter som ikke er inkludert der og som gjør at de faktiske
    utgiftene trolig vil bli noe høyere. At man tar utgangspunkt i en
    person som ankommer som 25-åring, betyr også at utgiftene blir lavere enn de ville vært dersom man også inkluderte
    barnehage/skole/utdanningsutgifter for en mindreårig flyktning. Vi kan
    altså ikke si nøyaktig hvor mye «en ikke-vestlig innvandrer koster staten i løpet av sin levetid».

    Men når denne tilnærmede beregningen (som inkluderer alle de viktigste nntekts- og kostnadskomponentene) gir en sluttsum på bare 30% av 86-års-kostnaden på 4,3 millioner pr. person+etterkommere, så er det et tindrende klart signal om at det regnestykket som NRK påstår at de har foretatt, ville gitt et svar som er betydelig lavere enn det resultatet de faktisk har regnet seg frem til.

    • Jon_Brenden

     Hva med en liten omskriving av Ibsen? Når de optimistiske premissene er som galest, så viser resultatet seg likevel å bli som originalest. Altså som det originale kostnadsoverslaget. Bare en tanke…..

     Nøyaktig hva vi ender på kan vi nok diskutere, men SSB har vist at de alltid har tatt for dårlig i ved slike scenarier. Veldig dyrt blir det uansett, både i kroner og andre samfunnskostnader. Og det er vel poenget til både Holmøy, Rolness og alle vi andre som bekymrer oss for hvor dette skal ende.

    • Morten Stefansen

     Si meg, har du røyka noe som har brent opp hjernen din? en utgift på en ikke vestlig innvandrer på 25 år,sier du koster 1.3 mill resten av livet hans!/hennes!??? så du mener de bare blir ca 30-35 år gamle da? Alle vet at 80-90% av disse araberne og apekattene fra afrika aldri kommer i arbeide. Mange havner i fengsel pga kriminalitet, og da koster de enda mer. Foreslår at du prøver å få tilbake skolepengene for du har ingenting lært. At du virkelig går ut offentlig og dummer deg som du gjør med dine uttalelser og påstander her, viser vel bare hvor hjernedød du er!

    • Torqueville

     Nå kan man saktens fokusere på forhold som gir grunn til å moderere Holmøys tall. Men da bør man også ta med forhold som gir grunn til å tro at de er for moderate. Ta kategorien «ikke-vestlig» som også inkluderer innvandrergrupper som har høy sysselsetting. Den inkluderer også tall for grupper som har høyere sysselsetting enn folket, som innvandrere fra Sri Lanka. Så dermed bidrar denne kategoriseringen til å maskere hvor dårlige tallene er for innvandrergrupper som har lav sysselsetting, som fra Syria, Irak og Somalia. Og der er nettotapet pr innvandrer dobbelt så stort, ifølge Finansavisen. En annen ting i så måte er kriminalitet. Der mener jeg å ha sett tall fra andre land som utvikler seg i negativ retning for 2. og 3. generasjons-innvandrere.

  • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

   Morsomt, du tror at leserne av Rolness er alvorlig kognitivt svekket, det må du bare tro/late som. Dess verre er sammenhengen slik at innvandringen koster penger i ALLE tidsperspektiv. 1 år , 5 år, 10 år, 25 år, 100 år eller 200 år. Og det er den alminnelige nordmann , med norske foreldre og besteforeldre, som betaler. Kronebeløpet er uinteressant, fordi alle forstår sammenhengen, jo fler ikke-vestlige som bosetter seg her, jo mer må vi vanlige folk betale.

   Barn av utenlandsfødte ikke-vestlige er i arbeidslivet vesentlig kortere enn etnisk norske, og er mye mer i fengsel. Kriminalitet er også noe nordmenn betaler for. Gjennom høye forsikringspremier.

   Å poste slike innlegg der du viser din begrensede forståelse for ethvert argument som motsier din ikke-vestlige utopi, viser i grunnen at du er en apparatchik, slik som alle mener du er.

  • Andre Olesen

   Det er en stor forskjell på Rolness og media: han setter seg inn i sakene og formidler det. Media undertrykker fakta og har ingen interesse av å sette seg inn i innvandringsfakta og formidle dette. Ingen av oss er perfekt, ei heller Rolness, men media er ikke på banen en gang. Så seriøst Schafer, skjønner du egentlig hva du skriver?

  • http://sommer17.wordpress.com/ Jeanine Horntvedt

   Les artiklene jeg har presentert i mitt svar.

 • Kari Melbøe

  Forskning for å avdekke de økonomiske konsekvensene av innvandringen er viktig, men det som er avgjørende viktig er å se på medienes rolle og deres maktposisjon i samfunnet. Alternative stemmer og medier har bidratt til en forståelse i befolkningen for konsekvensene både økonomisk og kulturelt av innvandringen, men fakta påvirker ikke media og heller ikke de politiske partiene. De politisk korrekte mediene, sies det, men i realiteten er det media som setter tonen og styrer partienes prioriteringer, og det skaper problemer for en ansvarlig samfunnsstyring. Msm har i mange år styrt samfunnsdebatten gjennom sitt maktmonopol, de bestemmer sak og vinkling og har brukt sin makt til å stemple og utdefinere alle alternative stemmer. Mediene har et saksorientert og kortsiktig perspektiv og foretrekker følelser foran harde fakta, og med den innflytelsen media har over politikken fører det galt avsted. Da får vi en politisk utvikling som ingen ønsker. Den eneste måten å stanse denne utviklingen er ved å skape debatt om medias rolle og samfunnsansvar. En kampanje som retter søkelyset mot mediene, i et samarbeid mellom kloke samfunnsdebattanter og alternative medier, det hadde vært interessant!

 • kurtjen

  Endelig noen som kan skrive sannheten. Norsk media har villedet leserne i mange år.

 • isoleo

  Takk Rolness. Jeg blir snart kvalm av norske medier og ikke minst NRK og TV 2. Senest nå i Skavland hvor den aldrende Hollywood stjernen i fri dressur fikk promotere sin film om Flyktningene og idealiserte Angela Merkel mens Norge kom i skammekroken. Selv på en fredagskveld i beste sendetid i underholdningsprogrammene blir vi hjernevasket av de snille hjelperne. (Tilsynet for høy moral i Norge) Skammelig!

  • Tobbyni

   Men det er bare V.Europa som skal ta imot ikke USA

 • Trond

  I stedet for å være bekymret over et fallende folketall (ved null innvandring), burde de heller tenke på at stadig færre nordmenn, må betale for stadig flere innvandrere. Er det et regnestykke som går opp?

 • ixus90

  Takk for en meget god artikkel. En del journalister og redaktører i Norge bør faktisk krympe seg i skam over hvordan de har forsøkt å bedra en hel befolkning i dette spørsmålet. Hvordan har det vært mulig? Hvor har den faglige etikken vært? Hva i alle ganger har de tenkt om sin egen virksomhet? Hva har disse menneskene tenkt å gjøre fremover? Fortsette med sin forkastelige desinformasjon?
  Mvh. Jan Iversen, Oslo.

 • AOM

  Elefanten i innvandringsrommet, ISLAM, kunne du, kjære Rollnes, nevnt i en bisetning.

 • Geir Tønnessen

  Å foreslå at flyktningene kan hjelpes andre steder enn i Norge – og i langt større antall – er fryktelig rasistisk å si.

  • Morten Stefansen

   ironi, håper jeg?

   • Geir Tønnessen

    You got it!

 • Andre Olesen

  Takk Kjetil Rolness, dette setter fokus på medias unnlatelsessynder.

 • Jag Sbarro

  lügenpresse

 • Jan Nystrøm

  Godt og saklig beskrevet. Hvis vi holder arbeidsinnvandring utenfor innvandringsregnskapet og ser på kostnadene med den muslimske innvandring med lav yrkesdeltakelse av kvinner, så er det et optimistisk regnestykke Holmøy har laget. Kvinnenes deltakelse i arbeidslivet har vært en viktigere økonomisk bidragsyter til velferdssamfunnet enn oljeinntektene. Kulturelle forskjeller vil sementere muslimske kvinners lavstatus i det norske samfunnet med mindre flere neste generasjons innvandrerkvinner gjør et opprør mot den patrialske æreskulturen. Da bør de få en støtte fra kvinnebevegelsene og venstresiden, som så langt har vært fraværende.

 • http://bricksite.com/samahomeopati/velkommen Øystein Risø Nilsen

  ´Kostnadeffektive måter´…i en verdidebatt?

 • Tycho D. Castberg

  Lest med stor interesse. Enhver som taler innvandring eller klima det aller minste i mot er pr definisjon samfunnsfiende og bør åpenbart behandles overensstemmende.

 • Jan Petter Glendrange

  Hele bevolkningsveksten skyldes innvandring. Mye av dette (mesteparten?) kommer fra muslimske, dysfunksjonelle land. 50% av disse kommer aldri i jobb og en stor del av resten tjener dårlig. Dvs en stor andel av befolkningstilveksten vil ikke kunne betale 10.000 NOK/år pr person i ekstra skatt. Dvs at det som er igjen av den etnisk norske befolkningen må ut med MYE mer enn de 10.000 i året.

 • Sigmund Kvalnes

  Ingenting er tilfeldig i raddismedia. Det hele er et arrangert spill, og dette er saken:
  LO vil kvitte seg med Meyer pga bråket med omorganisering i SSB. NRK og spesielt TV2 styres av LO, og de bruker invandrerregnskapsssaken som rambukk, slik at de får trigget Siv Jensen, og på den måten klarer de å kvitte seg med Meyer. Jeg lurte en stund på årsaken til at media ikke angrep Jensen i denne saken, slik de pleier, men hun ble altså fredet for å ofre Meyer. Men fredningen blir ikke langvarig. Når det er bekreftet at Meyer må gå, så kommer LO-media til å angripe Jensen, med begrunnelse at hun brukte innvandrerregnskapssaken politisk for å fjerne Meyer. På den måten slår LO to fluer i en smekk. De driver et dobbeltspill som er så kynisk og kalkulert at NESTEN ingen legger merke til det. Men jeg vet hvordan sosialister tenker, de er nådeløse, iskalde og målrettet, og de har ingen sympati med sine offer i kampen mot sitt mål. Dette kjenner vi igjen på metodene sosialister i verden har brukt for brutalt og nådeløst å torturere og slakte motstandere for å tvinge gjennom sin Karl Marx ideologi.

  • Bjart_S

   LO er en mafia-organisasjon som har tvunget arbeidsfolk inn i LO, enten de ville eller ikke! De som fortsatt har nektet å melde seg inn, har blitt ved Kastet ut av arbeidsplassene, ved av LO! Dette har for så vidt ikke noe direkte med denne saken å gjøre, men det beviser at de bruker rå makt, hvis de ikke får det som de vil!! De presser AP-politikere til å ta vare på LOs interesser der det er nødvendig!!

 • Helge Michaelsen

  FRELSEARMEN. KOCH I BODØ OG KOKK I HENNINGSVÆR
  Hva har dette med Kroc at gjøre?
  Det var engang en mann fra Henningsvær, som var kokk ombord i en fiskebåt derifra.
  Han kom reisandes tel Bodø, og såg et stort skilt. Koch.
  Han gikk inn i butikken og spurt etter han Koch. Gamlingen sjøl. Han fikk tak i ham på et kontor, og spurte?
  «E da du som e Koch i Bodø?»
  Ja, svarte han Koch.
  » Ja, sa main fra Henningsvær. » E sku no bærre hels på min kollega. I Bodø. Førr da e e som e kokk i Henningsvær».
  Det var to brødre som startet McDonald.
  Han Kroc var innom der, og spiste den beste Hamburgeren han hadde smakt, så han kjøpte opp de to eller tre hamburgerrestauranter de hadde. Også varemerke McDonnalds.
  Hver 18 time åpner det i dag en ny Mc Donals restaurant, en eller annen plass i verden.
  Kroc og kjærringa fikk aldri nokka unga. Han Raymond døde først. Noen år etterpå, døde kjærringa.
  Firmaet gikk bærre godt.
  I testamentet etter kjærringa stod det bare at alle pængan sku gå til Frelsearmeen.
  Det var snakk om 12 milliarder. Om det var i NOK, eller USD, er det eneste jeg ikke kan sie med sikkerehet.
  Raymond Albert «Ray» Kroc (October 5, 1902 – January 14, 1984) was an American businessman.[4][5] He joined the Californian chain McDonald’s in 1954 and built it into a nationwide and eventually global franchise, making it the most successful fast food corporation in the world. Controversially, Kroc would present himself as the founder of McDonald’s during his later life.[6] Kroc was included in Time 100: The Most Important People of the Century, and amassed a fortune during his lifetime. He owned the San Diego Padres baseball team from 1974 until his death in 1984.
  Min sønn, Michael Michaelsen, oppkalt etter sin bestefar, min far, har nå åpnet en Hamburgerrestaurant i Malmø. Der serverer de Hamburgere av ypperste kvalitet. Den heter Charlies Burger.
  Det er litt rart. For som sønn av en fiskehandler, og sønnesønn etter nok en fiskehandler, trodde jeg han skulle satse på Fiskeburgere.
  Men så kom jeg på, at jeg lagde jo de beste Hamburgere.
  Jeg var så lei av å lage Hamburgere av kjøttdeig, så jeg gikk opp til en slakterbutikk i Lund.
  Der låg det en stor bit av kjøtt, type Entrecote.
  Jeg tar den, sa jeg til serveringsdama.
  Men du må kjør den igjennom kjøttkververna først..
  Entrecote. igjennom kjøttkverna?
  Ja sa e.
  Under sterk tvil kjørte ho . igjennom kjøttkverna 1,5 kg Entrentecote.
  Jeg gikk hjem, og lagde de beste Hamburgerne, som både Lisa og ungan hadde smakt.
  Det hele ligger i råstoffet. Også med fisk og Lutefisk. Og, en dyktig kokk.
  Så………………………………………
  Nuh må bærre han Michael levere. Og det gjør han. Ifølge de kommentar jeg har lest.😀 Kanskje var ikke alle helt fornøyd, i en stressed situasjon. 🙂

  Ruskigt god baconburgare, fantastisk rökdipp & kruspiga fries!
  Hade velat äta mer men jag blev faktiskt lagom mätt – perfekt!
  Snabb & go service, nomnomnom
  På återseende!!
  Marcella Gustafsson har anmeldt Charlie’s Burgers – 5 stjerner
  29. juni ·
  Bästa bemötandet, godaste sötpotatisfritsen och en jättesaftig burgare. Tre kräsna burgerbevandrade gäster kom hem mätta och mycket belåtna. Keep up the good work.
  Charlie’s Burgers
  Burgerrestaurant · 934 liker
  Charlie’s Burgers sitt bilde.
  Charlie’s Burgers

 • Helge Michaelsen

  INNVANDRERE OG UTVANDRERE.
  Det er vandrende folk. Noen, ja ganske mange, innvandrere, kommer til Norge, fra forskjellige land, også fra Afrika, blant annet.
  På 1800 tallet, og begynnelsen av 1900 tallet var det mange Nordmenn, og Svensker, og Finnlendere, noen Dansker også, som utvandret til USA, thi det var fatteslige forhold her i Norden, på den tia.
  De vandret jo ikke over Atlanterhavet. De tok Amerikalinjen. De brukte de siste rester, og oppsparte kapital, for å få råd til billett over fjorden.
  Mange Italienere kom også til New York, på den tia. Blandt annet Carleone. Han het jo ikke det, men han kom derifra. The Godfather.
  Men ikke faen fikk de noe NAV støtte, og betalt av de Amerikanske myndigheter. De måtte faen steike me jobb førr pængan.
  Noen bønder i Sverige, begynte med landbruk i USA.
  Da va ikkje så enkelt.
  En gluintdjevel fra Sverige, følgte med sin far og mor dit, på begynnelsen av 1900 tallet.
  Han var 6 år da han kom til USA.
  Allerede da fant han ut, at om han skulle bli noenting, måtte han drive sin egen butikk.
  Så han begynte med å selge tomater og poteter, som foreldrene hadde dyrket, på torget i en liten by, der borte.
  Så balla da på seg.
  Radisson Blu har 380 unike hoteller, åpne eller under utvikling, ved flere av verdens mest attraktive reisemål: dynamiske storbyer, nær flyplasser og ved de mest ettertraktede turiststedene.
  Gluintdjevelen som grunnla det som i dag er USA’s største firma, som ikke er på Børsen. Hans to døtre eier det, og eldste dattra er sjefen over da heile.
  Husk på det, neste gang dokker sjekka inn på, tidligere SAS hotellet i Bodø, nåværende Radisson Blu.
  Det var en utvandret Svenske som grunnla heile greian.
  Men han måtte faen steike me jobb førr pængan. Han fikk ingenteng gratis.

 • Bjart_S

  Takk for fin artikkel! Godt skrevet og spot-on!
  En av grunnene til at MSM ikke skriver om dette, er å gi Frp rett i sine spådommer, som Hagen snakket om allerede for 40 år siden!! Dette kler stort sett «alle» politikere i Norge nakne!! De må da innrømme alle løgnene de har servert det norske folk gjennom disse 40 årene!! …og det vil igjen fortelle at deres løgner, svik, begrensning av ytringsfriheten, mobbing av innvandringsmotstandere, begrensninger av demokratiet, etc kommer for en dag! Nå er det på tide at våre politikere tar inn over seg hva som er i ferd med å skje! På grunn av blåøyde, ignorante, historieløse, egne politikere, er nå vårt land i ferd med å bli ødelagt, både økonomisk med voldsom økning i kriminalitet, trusler, vold og voldtekter og redusert livskvalitet for nordmenn!! …pluss mange andre negative effekter!

 • Rog Moen

  Vet ikke med andre men jeg er faen ikke villig til å betale 10 000 mer i skatt for at en gjeng fanatikere skal pugge koranen hele dagene men gud skal vite at jeg er villig til å betale 20 000 mer i skatt i året om jeg visste det gikk til å sende muhammeds disipler tilbake til sandkassa si for godt!

 • Kjell Magne Fagerbakke

  Etter det eg finn vil populasjonen være i rundt 3,6 M i 2100 og det trengs minst 20000 innvandrarar per år for å helde folketalet på 5.2 Mill. Omsatt blir då «en realistisk innvandring» bli på 60 000 per år. Ikkje eingong Frp har slept inn så mange.
  http://ilkkah.com/population-calculator/?764#human_age=84&title=Norge 2115&birth_rate=1.66&birth_age=31&immigration=19000&start_pop=5200000&timespan=98&start_year=2013&pyramid=flat

 • Kjell Magne Fagerbakke

  Til dei som meinar innvandring er dyrt finns det gode tal på at kutt i skattane til dei rikaste er i ein anna klasse når det gjeld å dempe økonomisk vekst, enn innvandring.
  https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*gFc8eJ_O-FHobJmllCMOSg.jpeg

 • Harry Ellingsen , Rabulist

  Det samme skjer i klimadebatten. Som Nrk sier, vi kan ikke offentliggjøre fakta som skaper tvil om de menneskeskapte klimaendringene.
  Norge som land er som en bedrift som ble bygget opp med hardt arbeide av bestefar, drevet videre av sønnen, til slutt ødelagt av bortskjemte barnebarn.
  God natt og takk for kaffen.

 • Erland Flaten

  Årsaken må være sauflokkmentaliteten. Det er helt klart mange norske journalister og redaktører som har tenkt nøye og grundig på at de er innvandringsvennlige, og innfunnet seg med det. Og det er jo helt greit. Men så tror jeg det er veldig mange som bare labber etter. Tror journalister som trekker frem innvandringskritiske fasetter blir mobbet av sjefer og kolleger.

 • Scott Johansen

  Sysselsettingsraten i Norge går ned år for år, viser tall vi har fått
  fra Finansdepartementet. Én ting gjør saken enda verre, sier Willfred
  Nordlund (Sp).

  Andelen av innbyggere i Norge som er sysselsatt, blir stadig lavere.

  Aller verst er det blant ikke-vestlige innvandrere, viser tall Senterpartiets stortingsgruppe har fått fra Finansdepartementet.

 • http://sommer17.wordpress.com/ Jeanine Horntvedt

  «Arrester meg gjerne» skriver Rolness, og – Tja, både Aftenposten og Hegnar skrev i alle fall litt om dette for noen år tilbake:

  13.03.2012 – Halvparten innvandrere i 2040

  I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, på landbasis hver fjerde person.

  «Oslo har i dag 170 000 innvandrere. Hvis de beregningene som regnes som mest sannsynlige slår til, vil andelen innvandrere i Oslo i 2040 være 380 000 personer.»

  http://bit.ly/1an8h5l

  08.09.2013: Innvandrere fra fire land gir pluss – 16 land gir minus

  Bare innvandrere fra fire av de 20 landene gir pluss i regnskapet. Så mye kan innvandringen komme til å koste Norge.

  «Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.

  Forutsetter perfekt integrering

  Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.»

  http://bit.ly/16bxJKt

  Les også gjerne postene: SSB-FORSKER STOLTENBERG!

  https://sommer17.wordpress.com/2013/09/10/ssb-forsker-stoltenberg/

  – og Victor D. Norman – Fetteren og skandalene

  https://sommer17.wordpress.com/2016/04/29/victor-d-norman-fetteren-og-skandalene/

 • Helge Ballestad

  Takk for den meningen!
  Bra!

 • http://sommer17.wordpress.com/ Jeanine Horntvedt

  Hvorfor belyser ikke Pressen samtidig det følgende vedr. Meyers mann Victor Norman når de først er i siget – at hans fetter tjener gode penger på asylanter?!

  Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:

  https://sommer17.wordpress.com/2011/12/23/noen-av-innleggene-i-serien-som-dagsavisen-slettet/

  Det var altså ikke noe «overraskende» ved det som K7 Bulletinen hevdet iflg. Dagens Perspektiv at Norman «plutselig» ble utnevnt til statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, det hele ble mest sannsynlig ordnet internt – lik som Justisdepartementet m.fl. sørget for å bagatellisere og neddysse bombene om aktørens medvirkning i ansettelsene og styrevervene til elskerinnen Christine B. Meyer som senere ble hans kone!

  Normans fetter Ted Hanish er styremedlem i Hero Norge, «selskap som tilbyr tjenester innen ivaretagelse av asylsøkere og asylanter og driver idag en rekke mottak på oppdrag for Utlendingsdirektoratet

  Litt av et sammentreff at fetterenes ståsted hva migrasjon angår skulle sammenfalle så perfekt!?

  Og legg merke til at når Hero Norge nevnes i media, så unnlater de konsekvent å nevne Ted Hanisch!

  De kommersielle flyktningekonsernene tjener svært gode penger om dagen.

  Den suverent største aktøren, Hero-konsernet, driftet 35 asylmottak i 2014.

  Nå vinner dette selskapet de fleste anbud som UDI legger ut.

  Ifølge Klassekampen (26.10.2015) mottar Hero Norge nå 62.8 millioner kr i måneden.

  Dette skjer i et «flyktningemarked» der UDI betaler mellom 700 og 1000 kr per natt for midlertidige plasser, og der kontraktene er unntatt offentlighet.

  https://sommer17.wordpress.com/2016/04/29/victor-d-norman-fetteren-og-skandalene/

 • Jan Johansen

  Sjefen for norske medier , NRK sjefen , burde vært fjernet for lenge siden. For tjenesteforsømmelse, usannheter i debatter , og forsøk på å skjule fakta og opplysninger som han er pålagt som NRK sjef. Finansiert av hundretusenvis av ufrivillig betalende.

 • Halvor Tjønn

  Gode Kjetil. Du har i hovedsak rett, men i all beskjedenhet vil jeg gjerne få påpeke at du nok ikke leste Aftenposten den 2. november 2004. Her er saken!
  https://www.aftenposten.no/norge/i/8JgLx/Arbeidsinnvandrere-over-pa-trygd

 • Bjørnar Røyset

  Hva med aktivt å bistå i kampen mot masseinnvandring og islamisering? Bli med i FMI, Norges eldste organisasjon som arbeider aktivt i denne kampen.

 • Arild Johansen

  Takk til Rolness, helt riktig beskrevet.

 • http://document.no Marit

  Takk, Kjetil Rolness ! Du er et lys i mørket !